Wonen

Wat moet je weten over dampdichte folie?

We leven tegenwoordig in een tijd waarin we de bewuste keuze maken om onze woning zo goed mogelijk te isoleren. Daar is uiteraard niets mis mee. Van belang is echter wel om er rekening mee te houden dat deze verbeterde isolatie ook bepaalde extra aandachtspunten met zich meebrengt. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat je ook waakzaam moet zijn voor de mate aan ventilatie die wordt toegepast in je woning. Gebruikmaken van een dampdichte folie is bovendien ook een must om te voorkomen dat er vocht door kan dringen tot in het aanwezige isolatiemateriaal. Wil je hier graag meer over te weten komen? Dan doe je er zeker goed aan om verder te blijven lezen.

Het ontstaan van waterdamp in de woning 

Voordat we het gaan hebben over de functie waar dampdichte folie over beschikt moeten we het ook even hebben over wat nu precies waterdamp is en vooral hoe ze ontstaat. Gewoon door te leven zal je kunnen vaststellen dat er op verschillende manieren waterdamp kan ontstaan in je woning. Dit geldt bijvoorbeeld voor het koken van maaltijden, maar ook voor bijvoorbeeld het nemen van een bad of douche. In principe is het ontstaan van dergelijke waterdamp ook geen enkel probleem. Er dient alleen rekening mee te worden gehouden dat er op koele plaatsen als gevolg van de aanwezigheid van waterdamp condens kan ontstaan. Deze condens kan niet alleen de constructie van je woning, maar ook de aanwezige isolatie aantasten en dat is uiteraard niet de bedoeling.

Wat doet een dampdichte folie dan precies? 

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een dampdichte folie zal je kunnen vaststellen dat deze voorkomt dat er lucht door kan dringen op plaatsen waar het voldoende koud is om condens te vormen. Met andere woorden realiseer je door de toepassing van een dergelijke folie eigenlijk verschillende voordelen, namelijk: 

  • Er wordt een bescherming van de constructie gerealiseerd;
  • Je realiseert een bescherming van de isolatiefolie en het isolatiemateriaal.

Bovenstaande is zeer belangrijk. De dampdichte folie zal er namelijk niet alleen voor zorgen dat de constructie wordt gevrijwaard van de impact die condens kan hebben, bovendien zal je ook tot de vaststelling komen dat de isolatiewaarde niet zal worden aangetast. Voor heel wat mensen geldt dat ze behoorlijk wat geld hebben geïnvesteerd in de realisatie van een goede dakisolatie. Het zou dan uiteraard zonde zijn wanneer zou blijken dat de isolatiewaarde niet langer optimaal is. 

Conclusie; hoe belangrijk is zo’n dampdichte folie nu precies?

Gebruikmaken van een dampdichte folie kan in de praktijk ontzettend belangrijk zijn. Door middel van een dergelijke folie is het namelijk mogelijk om ervoor te zorgen dat condens geen vat kan krijgen op zowel de constructie als op de isolatie die aanwezig is. Dat is ontzettend belangrijk. Veel mensen onderschatten welke schadelijke impact condens in de praktijk precies kan hebben en dat is werkelijk nooit een goed idee. Door gebruik te maken van zo’n folie kan je jezelf zowel op korte als op lange(re) termijn heel wat problemen besparen. Het is dan ook zeker de moeite meer dan waard om een dampdichte folie van MG-Bouw.com te bestellen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *